Valodas

Otrdiena, 17.Oktobris, 2017

Brīdinājuma ziņojums

The service having id "_lv_draugiem" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Rihards Zariņš

Rihards Zariņš

Rihards Kārlis Valdemārs Zariņš (Zarriņš) dzimis 1869.gada 27.jūnijā Valmieras apriņķa Viļķēnu pagasta Ķieģeļu muižas pārvaldnieka latvieša un vācietes ģimenē. Pēc vairākiem gadiem tēvs pāriet darbā uz Līgatni, kur mazais Rihards uzsāk pirmās skolas gaitas. Jau agri tēvs pamanīja zēna mēģinājumus attēlot uz papīra vienu otru skatu un mudināja viņu uz zīmēšanu.

Ap 1877.gadu Zariņu ģimene pārceļas uz dzīvi Grīvas apkārtnē, kur tēvs uzsāk darbu muižā. 1886.gadā Rihards Zariņš 18 gadu vecumā ar izcilību beidz Grīvas vācu skolu un iestājas Štiglica Centrālajā tehniskajā zīmēšanas skolā Pēterburgā. Te viņš specializējās sākumā ksilogrāfijā, vēlāk ofortā pazīstamā reproducējošās grafikas meistara Vasilija Matē vadībā. Jau mācoties Štiglica skolā, R.Zariņš sāka vākt un apkopot materiālus par latviešu tautas ornamentiem. Vēlāk šī aizraušanās kļuva par mākslinieka mūža darbu. Līdztekus studijām R.Zariņš darbojās Pēterburgā studējošo latviešu jaunatnes pulciņā „Rūķis”.

1895.gadā R.Zariņš pabeidza Štiglica skolu un ieguva stipendiju izglītības papildināšanai ārzemēs. Viņš studēja pie izciliem grafikas meistariem Berlīnē, Minhenē, Parīzē un Vīnē (1896-1899). Vīnē R.Zariņš iepazinās ar zviedru izcelsmes dziedāšanas studenti Evu Sundbladi, kurai veltī savu pirmo grāmatzīmi un, kura kļūst par viņa sievu, dāvājot viņam četrus bērnus.

1899.gadā atgriezies Pēterburgā, Rihards Zariņš strādāja Krievijas Valstspapīru spiestuvē sākumā par mākslinieku, vēlāk par tehnisko vadītāju līdz pat 1919.gadam. Zīmējis metus naudaszīmēm, monētām, logatus, vērtspapīrus, plakātus, diplomus, apsveikumus, pastmarkas (Krievijas caru Romanovu dinastijas portretu sērija (1913), sērija "Atraitnēm un bāreņiem” (1914), nepabeigta sērija "Krievijas atbrīvošana” (1918)). 2001.gadā Krievijā rīkotajā aptaujā filatēlisti par labāko Krievijas marku atzina R.Zariņa 1914.gadā darināto marku "Svētais Georgs Uzvarētājs”. Paralēli maizes darbam, Rihards Zariņš aktīvi darbojās Latviešu mākslas veicināšanas biedrībā, ilustrēja latviešu presi un grāmatas, vāca etnogrāfiskos materiālus, piedalījās latviešu mākslinieku izstādēs.

1919.gadā R.Zariņš atgriezās Latvijā un kļuva par jaundibinātās Latvijas Republikas Valstspapīru spiestuves pārvaldnieku, kuru arī vadīja no 1919. līdz 1933.gadam. Viņš darināja grafisko dizainu tagad jau nacionālās valsts vērtspapīriem, latu un santīmu monētām, diplomiem un pastmarkām. Izcilākais mākslinieka veikums šajā jomā ir nacionālā romantisma stilā darinātais pieclatnieks, kuru tautā dēvē par "Mildu”. Kopā ar Vili Krūmiņu viņš veidoja Latvijas Republikas ģerboņa attēlu.

Rihards Zariņš pievērsās arī pedagoga darbam, vadot grafikas meistardarbnīcu Mākslas akadēmijā (1921-1938) un no 1926. līdz 1932.gadam mācot arī etnogrāfiju un latviešu ornamentu. Viņš darbojās arī stājgrafikā, aizsāka ekslibru tradīciju latviešu grafikā. R.Zariņš ir "Latvju dainu” pirmizdevuma pirmā sējuma vāka autors. Viņš veidojis arī ofortus ("Dzejnieka kaps”), litogrāfijas, reklāmplakātus, ilustrējis pasakas, zīmējis karikatūras, gleznojis akvareļus, sastādījis krājumu "Latvju raksti” trijos sējumos (1924-1931), kam ir liela nozīme latviešu tautas lietišķās mākslas apzināšanā. Nozīmīgs R.Zariņa daiļradē ir ofortu cikls „Ko Latvijas meži šalc” (1908-1911), kas veidots pēc latviešu teikām.

R.Zariņš apbalvots ar 3.šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (1926) un Zviedrijas Vāsas ordeni.

Rihards Zariņš miris 1939.gada 21. aprīlī Rīgā, apbedīts Meža kapos.

Riharda Zariņa oriģinālgrafikas glabājas LNMM un Mākslinieku savienības muzejā Rīgā, Valsts Krievu muzejā un Mākslas Akadēmijas muzejā Sanktpēterburgā, kā arī privātkolekcijās.

Rihards Zariņš mācījies Grīvas skolā (Daugavpils 6.vidusskola).
Daugavpils J.Raiņa 6.vidusskolā uzstādīta R.Zariņam veltīta piemiņas plāksne, skolas muzejā apskatāma māksliniekam veltīta ekspozīcija.

Adrese: 
Skola, kurā macījās Rihards Zariņš (Daugavpils 6.vidusskola)
Komunālā iela 2
Koordinātes: 
Latitude: 55.864931300000
Longitude: 26.503076500000

Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs

Daugavpils tūrisma informācijas centrs

Rīgas iela 22a, Daugavpils