Valodas

Trešdiena, 18.Oktobris, 2017

Brīdinājuma ziņojums

The service having id "_lv_draugiem" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Poguļankas upe (Jaunborne, Olšanka, Saliena)

Poguļankas upe (Jaunborne, Olšanka, Saliena)

Daugavas kreisā krasta garākā pieteka dabas parka “Daugavas loki” teritorijā  Salienas pagastā. Tās ielejā konstatētas daudzas aizsargājamu augu un dzīvnieku sugas, atrodas vesela virkne dabas pieminekļu un kultūrvēsturisku objektu. Garums 24 km. Kopējais kritums ir 49 m, vidējais kritums - 1,7 m/km, vidustecē un lejtecē atsevišķos posmos 2 – 3 m/km. Tipiska Augšzemes augstienes nogāžu straujupe, kura “tek skanēdama” - viena no kādreizējam foreļupēm un, iespējams, arī lašu nārsta vietām. Poguļankas ūdeņiem, brāžoties pavasara palos un izskalojot smilšainos un mālainos iežus, gultnē daudzviet ir izveidojušās iedzelmes un daudzas laukakmeņu un oļu krāces. Upītes ūdensguves baseins izvietojies Skrudalienas paugurainē. Upīte iztek no pārpurvotas ieplakas starp Tupešāniem un Kirlišķiem, augštecē tās gultne ir pārveidota un iztaisnota. Vidustecē un it sevišķi lejtecē, lejpus jaunā Poguļankas tilta, upīte ir izveidojusi līdz 26-31 m dziļu un 150 – 300 m platu gravveida ieleju ar stāvām nogāzēm. Lejteces posmā upītes krastus saposmo nelielas sānu gravas, ielejas nogāzēs izplūst avoti. Upītes ielejā no Poguļankas jaunā tilta līdz ietekai Daugavā ir saglabājies savdabīgs un savā ziņā pat unikāls dabas komplekss, kurā atrodas sekojošas dabas un kultūrvēsturiskas vērtības:   Eiropas nozīmes aizsargājami biotopi - upes straujteces posmi, nogāžu un gravu meži· Daudz interesantu un pat unikālu ģeoloģiska rakstura apskates objektu – Daugavpils novada otrs lielākais dižakmens (Salienas dižakmens); konglomerātu blāķi; kvartāra iežu veidoti līdz 8 m augsti atsegumi; augšdevona pamatiežu – mālu un aleirolītu atsegumi upītes labajā krastā pie ietekas Daugavā; vecupes veidojumi; plaša, smilšaina delta, kas  veidojusies upītes akumulējošās darbības rezultātā.
 

Adrese: 
Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads
Koordinātes: 
Latitude: 55.823797000000
Longitude: 26.877237000000

Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs

Daugavpils tūrisma informācijas centrs

Rīgas iela 22a, Daugavpils