Valodas

Otrdiena, 17.Oktobris, 2017

Brīdinājuma ziņojums

The service having id "_lv_draugiem" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Nīcgales Lielais akmens

Nīcgales Lielais akmens

Nīcgales Lielais akmens ir vislielākais pašreiz zināmais laukakmens Latvijā.

Tas atrodas dziļi mežā ap 6 km uz austrumiem no Nīcgales dzelzceļa stacijas, taču viegli sasniedzams, pateicoties ierīkotajam zemesceļam un norādēm.  Akmens atrodas meža stigu krustpunktā.

Saglabājušies nostāsti, kas vēsta, ka 18. un 19. gs. uz tā plakanās virsmas esot bijis novietots galds un sēdekļi. Kalupes, Līksnas, Vārkavas un citi apkārtējie muižnieki pie akmens pulcējušies medībās, lai atpūstos un “stiprinātos”. Vietējo muižnieku ar medībām saistītās izdarības atceras arī V.Gavars, kas Nīcgales mežniecībā 20. gs. 30.-os gados bija mežsargs, un, jauns puisis būdams, pats piedalījies muižnieku rīkotajās medībās kā dzinējs. Te esot svinēti arī Līgo svētki, un, kā stāsta vecāki cilvēki, uz akmens laukumiņa notikušas dejas.

 Nīcgales mežniecības mežzinis A.Jotsons 1938. gadā meža strādniekam Lauskim licis iekalt trīs pakāpienus, par katru samaksājot 5 latus. Šos trīs pakāpienus tad joprojām min ekskursantu papēži.  

PAPILDINFORMĀCIJA

 • Atrašanās vieta:
  • novads: Daugavpils
  • pagasts: Nīcgales
 • Novietojums:
  • fizioģeogrāfiskajā apvidū:  Jersikas līdzenums, Austrumlatvijas zemiene
  • attiecībā pret reljefa formām:  mākslīgi izveidots meža ceļu uzbērums
 • Laukakmens izmēri:
  • garums:           10,5 m     (1991.g.)
  • platums:          10,4 m     (1991.g.)
  • augstums:       3,50 m     (1991.g.)
  • apkārtmērs:    31,1 m     (1991.g.)
  • tilpums:           170  m3    (1991.g.)
 • Garās ass orientācija:
  • garās ass or. pēc debess pusēm: Z® D
  • azimuts: 360O
 • Ieža raksturojums: rapakivi granīts
 • Struktūra: pilnkristāliska, lielgraudaina
 • Tekstūra: masīva
 • Forma, noapaļotības pakāpe: labi noapaļots
 • Saglabāšanās  pakāpe (sadēdējis, plaisas…): saglabājas labi
 • Objekta saskatāmība (no kāda attāluma):  500 m
 • Objekta estētiskais novērtējums (iekļaujas  apkārtējā ainavā, papildina to ar savdabīgu formu…):    lieliski papildina ainavu .

Aizsargājams  kā  dabas piemineklis: valsts nozīmes dabas piemineklis
Ziņu sniedzējs: Bruno Jansons un Leo Trukšāns

 

Nostāsti, ticējumi:

 • Līksnas pagasta iedz. A.Smagara stāstītā teika:
  “Velni nodomājuši aizdambēt Daugavu. Viņi sameklējuši ļoti lielu akmeni un to nesuši uz Daugavu. Akmeņi nesuši divpadsmit velnu.  Viņi nesuši visu nakti, bet pret rīta pusi tie dzirdējuši gaili dziedam, un nu nosvieduši akmeni purvā, uz Nīcgaļa un Kalupa meža robežas. Šis akmens atrodas tur šo baltu dienu”.
 • Nīcgales pagasta iedz. A.Vāverāna stāstītā teika:
  Nīcgales novada iedzīvotāja A.Vāverāna stāstījumā darbojas viens velns: ”Latgalē, Kalupes pagastā, vienā mežā atrodas ļoti liels akmens, lai gan tanī apgabalā ir vispārīģi maz akmeņu. Reiz velns esot nesis šo akmeni un gribējis sviest Daugavā, lai to aizdambētu, bet akmens bijis par daudz smags, izkritis velnam no rokām un iekritis Kolupes mežā, kur tas redzams šo baltu dienu”.
 • Līksnas pagasta iedz. E.Paukša stāstītā teika:
  “Velnam reiz uznākusi liela skaudība pa Daugavas teiksmaino un vareno tecējumu. Viņš nodomājis reiz tam darīt galu, aizbērt Daugavu visā tās tecējumā Latvijas zemē. Kaut kur ziemeļos viņš piegrābis pilnu savu velnišķīgu retu sietu ar akmeņiem un drāzies uz Daugavu. Netālu no Daugavas šis pamanījis, ka visi akmeņi jau izbiruši Latvijas ziemeļos, izņemot vienu lielu akmeni, kas nevarējis izkrist caur reto sietu; nu dusmās grūdis arī to laukā, kas nokritis Nīcgaļa purvā, netāl no Daugavas. Šis akmens vēl arī šodien guļ turpat, izslējis savus divus kuprus un apsedzis ar sūnām”.

Avoti: Jansons B., Cigle I., 1992. Latvijas dižākais. Daugavpils: Latvijas dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Daugavpils rajona nodaļa. 26. lpp.

Adrese: 
Nīcgales pagasts, Daugavpils novads
Koordinātes: 
Latitude: 56.154822300000
Longitude: 26.458726000000

Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs

Daugavpils tūrisma informācijas centrs

Rīgas iela 22a, Daugavpils