Valodas

Otrdiena, 17.Oktobris, 2017

Brīdinājuma ziņojums

The service having id "_lv_draugiem" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Dzejnieks Andrejs Pumpurs

Dzejnieks Andrejs Pumpurs

Andrejs Pumpurs (1841. – 1902.) ir latviešu dzejnieks, kurš no tautas dziesmām, teikām un pasakām radījis eposu “Lāčplēsis”. Jau no bērnības pēc nostāstiem zināja vēsturi, prata vāciski, daudz lasīja, un zināšanas viņu izveidoja par vienu no latviešu tautas izcilākajiem 19.gs. dzejniekiem.

1853. gadā viņš sāk apmeklēt Lielvārdes draudzes skolu. Skolotājs Fridrihs Augusts Beneveskis sniedz labas zināšanas, taču centīgais jaunietis par vecāku naudu tos pašus priekšmetus vasarā vēlreiz apgūst vācu valodā. Viņš beidz trīs klases. 19.gs. vidū tā bija laba izglītība. Pumpurs draudzes skolu pabeidzis kā pirmais skolnieks. 1858. gadā sāk mērnieka mācekļa gaitas Heinriha fon Rautenfelda Rembates muižā. Ziemās viņš strādā galdnieka darbu. Par mērnieku viņš nostrādā 14 gadus. Mērnieka gaitās paplašinās A. Pumpura redzesloks, veidojas uzskati par dzīvi un cilvēkiem.

1896. gadā A. Pumpurs apmetas uz dzīvi Daugavpilī. Te viņš ieņem cara armijas intendanta amatu. Pumpurs iekļaujas nelielajā pilsētas latviešu inteliģences pulciņā. Diemžēl Daugavpils laiks Pumpura dzīvē ir liktenīgs – te mirst viņa meita un dēls, ar nāvējošu slimību saslimst arī pats dzejnieks. Pumpura vārdā Daugavpilī nosaukta iela, skvērs, kurā atrodas tēlnieces I.Krūmiņas darinātais dzejnieka krūšutēls. Dzīves vētru svaidīts, izstaigājis tālās zemes, A. Pumpurs atdusas Rīgā, Lielajos kapos.

Adrese: 
A. Pumpura skvērs
Koordinātes: 
Latitude: 55.870398000000
Longitude: 26.517528100000

Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs

Daugavpils tūrisma informācijas centrs

Rīgas iela 22a, Daugavpils