Valodas

Trešdiena, 20.Septembris, 2017

Brīdinājuma ziņojums

The service having id "_lv_draugiem" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Daugavpils svēto Pētera un Pāvila pareizticīgo draudzes baznīca

Daugavpils svēto Pētera un Pāvila pareizticīgo draudzes baznīca

Līdz 1.pasaules karam 1 km attālumā no Vecās Forštates mežā, artilērijas poligona teritorijā, atradās sena koka baznīca, kas bija veltīta Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja  godam. Līdzās  tai atradās kapela. Dievnamā regulāri notika dievkalpojumi, un Vecās Forštates pareizticīgie apmeklēja šo baznīcu, kurā vienmēr dziedāja artilēristu koris. 1917. – 1919.g. Sv. Nikolaja baznīca bija atstāta likteņa varā: grīda un jumts tika izlietots malkā, logi tika izsisti, daudzas ikonas tika sabojātas un sašautas, vērtīgākās – nolaupītas.

20.gs. 20. gadu sākumā   pareizticīgajiem radās doma glābt to, kas bija palicis pāri no baznīcas, un pārcelt atlikšās detaļas uz Veco Forštati un atvērt dievnamu. Idejas iniciatori ar M. Kaufmanu priekšgalā 1921.gadā lūdza Kara ministru atļaut pārvest izpostīto dievnamu uz Jauno Foršatati. Drīz vien tika saņemta atļauja.  Lai dievanmu pārņemtu no militārā resora, 1922.gadā tika izveidota celtniecības komiteja, kurā iesaistījās Vecās Forštates pareizticīgie. 

1923.gada oktobrī baznīcas detaļas jau bija pārvestas uz Veco Forštati un saliktas šim nolūkam uzceltajā šķūnī.  Pēc tam komiteja sastādīja plānus un tāmi jauna dievnama celtniecībai.  Drīz vien atvestie materiāli tika savesti kārtībā un papildināti ar jauniem (Daugavpils pareizticīgo kapsētu padome baznīcas celtniecībai piešķīra 25 baļķus), tika iekārtots baznīcas celtniecības laukums un iestādīti 50 jauni kociņi. 

Vienlaikus komiteja ieguldīja milzīgu darbu, lai iegūtu papildus līdzekļus: organizēja labdarības vakarus, rīkoja garīgās mūzikas koncertus u.c.  Tādejādi ziedojumos tika tika savākti   4248 lati  un  96 santīmi. 300 latus piešķīra Baznīcas Sinode.  1929.gadā tika uzsākta baznīcas fundamenta būve. Baznīcas (15x6x5,6m) celtniecības darbi, kurus uzraudzīja tehniķis I. Fjodorovs, tika pabeigti  1934.gada augustā. 16.septembrī tēvs Mihails (Pētersons) dievnamu iesvētīja svēto apustuļu Pētera un Pāvila godam.  

 Gadiem ritot, dievnams, kas bija darināts no baļķiem, novecoja. Bija nepieciešama tā rekosntrukcija un paplašināšana. Taču līdzekļu šā mērķa īstenošanai nebija.  Draudzes loceklis Valērijs Orazumovs un viņa dēls Sergejs Obrazumovs uzrakstīja projektu un piedalījās Turisma attīstības valsts aģentūras rīkotajā konkursā „Sakrālā tūrisma objektu infrastruktūras attīstība”, kuram līdzekļus piešķīra Eiropas Savienība.  Dievnama renovācijai tika piešķirti 9600 lati. 300 Ls tika saņemti no Baznīcas Eparhijas. Taču līdzekļu apjoms bija nepietiekams. 2003.gada decembra sākumā bija iecerēts uzsākt celtniecības darbus. Dievnama rekonstrukcijas darbu īstenošanai  atsaucās ziedotāji. 2006. gadā, lai iegūtu līdzekļus, tika organizēts labdarības koncerts, kurā piedalījās arī Latvijas Nacionālās operas solisti Ilona Bagele un Samsons Izjumovs.  Labdarības koncerti kļuva par tradīciju. Beidzot celtniecības darbu lielākā daļa tika pabeigta. Dievnama platība palielinājās gandrīz trīs reizes.  2008.gada 12. jūlijā dievnamam tika uzcelti jauni kupoli. 2012.gadā tika iesvētīts zvanu tornis un krusti.

 Darbdienās dievnams atvērts no 10:00 lidz 17:00. Dievkalpojumi notiek sestdienās plkst. 17:00 un svētdienās plkst. 9:00, Baznīcas svētku dienās – norādītajā laikā.

 

Informācija sagatavota, izmantojot mājās lapas www.apostoli.lv resursus.

Adrese: 
Zeltkalna iela 52
Koordinātes: 
Latitude: 55.900382000000
Longitude: 26.521118700000

Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs

Daugavpils tūrisma informācijas centrs

Rīgas iela 22a, Daugavpils