Valodas

Piektdiena, 20.Oktobris, 2017

Brīdinājuma ziņojums

The service having id "_lv_draugiem" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Iepazīsti pierobežas reģionu Daugavpils – Zarasi! Sakrālais maršruts.

Ceļojot pa maršrutu ZARASI – STELMUŽE – KVINTIŠĶES – ANTAZAVE – DUSETAS – BALTRIŠĶES
– SALAKA – ZARASI – SVENTE – EGLAINE – LAŠI – SUBATE – BEBRENE
ILŪKSTE – LĪKSNA –
VABOLE – GRĪVA – DAUGAVPILS Jūs varēsiet iepazīt ne tikai pierobežas sakrālos arhitektūras pieminekļus, bet arī priecāties par vienreizējo Latvijas un Lietuvas ainavu, un novērtēt gadsimtiem ilgi nezūdošas vērtības.

1. Vissvētākās Jaunavas Marijas Aizmigšanas Romas katoļu baznīca Zarasos celta 1842. – 1862. gadā neobaroka stilā. Stāsta, ka Svētās Jaunavas Marijas svētbilde, kuru senajam dievnamam uzdāvinājis pats lielkņazs Vitauts, ir brīnumdarītāja.

2. Jēzus Kristus Krusta Romas katoļu baznīca Stelmužā celta 1650. gadā klasicisma stilā. Savulaik ar kalta un cirvja palīdzību to izcirtuši vietējie dzimtļaudis, bet iekšējā interjera koka skulptūras radījuši meistari no Ventspils.

3. Vissvētākās Jaunavas Marijas parādīšanās vieta Kvintišķēs labi pazīstama tiem, kas tiecas pēc garīgā miera, veselības, izlīgšanas un svētlaimes. Pēc lietpratēju vārdiem, Vissvētākā Jaunava Marija pie Iļģa ezera parādījusies 1967. gada jūnijā.

4.  Dievišķās Providences Romas katoļu baznīca Antazavē - arhitektūras būve ar sarežģītām ārējām formām. Tā celta 1794. gadā baroka stilā.

5. Boļeslava Kontrima kapelā, kas atrodas Antazavē, apglabāts ne tikai šīs kapelas dibinātājs, bet arī viņa audzēkne Elžbeta kopā ar savu vīru.

6. Svētās Trīsvienības neoromantiskā stila baznīcā Dusetā, kas celta  1886.-1888. gadā saglabājušās senas L. Gogeļa svētbildes.

7. Baltrišķēs Jūs varat satikt un aprunāties ar Tiberiešu kopienas  katoļu mūku brālības pārstāvjiem no Beļģijas. Viņu askētiskais dzīvesveids ieaudzina cilvēkos vienkāršību un uzticību, bet lūgšanas – mīlestību un cieņu.

8. 1920. gadā no koka uzceltais Sv. Kazimira dievnams Baltrišķēs ir tradicionālu formu  sakrāls arhitektūras piemineklis.

9. Neoromantiskā un neogotiskā stilā būvētā Vissvētākās Jaunavas Marijas Sirdssāpju Romas katoļu baznīca ir uzcelta 1906.-1911. gadā. Tās ārsienas ir neatkārtojams laukakmeņu veidojums.

10. Sv. Trīsvienības Romas katoļu baznīca Sventē uzcelta 1800. gadā par muižnieka Kazimira Zīberga ziedotajiem līdzekļiem.

11. Vecticībnieku lūgšanu namā Eglainē atrodas draudzes ticīgo ziedotās ikonas un  lūgšanu grāmatas.

12. Lašu evaņģēliski luteriskā baznīca uzbūvētac 1805. gadā. Baznīcas dārzā - vācu armijas karavīru kapi, bet  pie baznīcas rietumu sienas - piemiņas plāksne I pasaules karā kritušajiem Lašu pagasta iedzīvotājiem.

13. Subates evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca. Unikāls valsts un Eiropas nozīmes piemineklis, vienīgā baznīca Latvijā, kurai ir 5 tornīši. Baznīcai ir ļoti grezns  koka interjers.

14. Subates vecticībnieku lūgšanu nams veidots no koka.

15. Subates Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīca. Ievērojama ar skulpturālo grupu “Golgāta”. Lielajā altārī  ir kokgriezuma  “Pēdējās vakariņas”  pēc Leonardo da Vinči gleznas.

16. Bebrenes Romas katoļu baznīcas (1797. – 1883.) arhitektūrā jaušamas klasicisma stila iezīmes, bet interjerā saskatāms baroka rokraksts. Baznīcai ir ārsienas apgleznojumi, kuri Latvijā bieži nav sastopami. Baznīca un blakus esošā Bebrenes muižas pils (1896.g.) ir izkārtotas uz vienas kompozīcijas ass.

17. Grāfu Plāteru – Zībergu kapličā Bebrenes kapos (1875) atdusas grāfu dzimta, kas Latgalē veicinājusi kultūrvēsturiskā mantojuma attīstību.

18. Ilūkstes Romas katoļu baznīca (1846). Tagadējā Ilūkstes baznīca ir celta 1816.g. (pēc citām ziņām 1806.g.) par Katrīnas Zībergas līdzek-ļiem. Baznīca bijusi atdota uniātiem. 192l. gadā, pateicoties Franča Trasuna pūlēm, šo baznīcu  atkal atgrieza  katoļiem.

19. Ilūkstes Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīca (1880.). Pēc gada te atvērts arī sieviešu klosteris ar patversmi un skolu garīdznieku bērniem- bāreņiem. Padomju gados baznīcu un klosteri  slēdza. Tagad tie atkal atdzimst.

20. Līksnas Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu  baznīca (1913.). Viena no visskaistākajām neogotikas stila sakrālajām celtnēm Latvijā. Dievnamā ir unikālas ērģeles.

21. Krucifiksu ceļš Vabolē aptver 30 ceļmalas krustus, kas ir saglabājušies kopš 20. gs. 20. – 30. gadiem un atjaunoti Atmodas laikā.  

22. Pēc nostāstiem Grīvas Romas katoļu baznīca uzbūvēta uz grāfa barona fon Ettingena zemes Vissvētākās Jaunavas Marijas parādīšanās vietā. Iesvētīta 1889. gadā.

23. Baznīcu kalns – vieta, kur līdzās atrodas četru konfesiju dievnami. Te atrodoties vislabāk var izprast Daugavpils – daudznacionālas pilsētas būtību.

24. Sv. Mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle (1905) – viens no greznākajiem pareizticīgo dievnamiem Latvijā. Katedrāles jumtu rotā desmit kupoli un kupoliņi –  lukovicas.

25. Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas Romas katoļu baznīca (1905). Teika stāsta, ka baznīcas pašreizējās atrašanās vietā bijis ezers, kurā noslīkušas bagāta tirgoņa dievbijīgās meitas. Viņš ezeru nosusinājis un tā vietā licis uzcelt baznīcu ar diviem torņiem.

26. Mārtiņa Lutera katedrāle. 2005. gada jūlijā tā svinēja 170. gadu jubileju. Svinību laikā tika iesvētīts atjaunotais altāris.

27.  Jaunbūves vecticībnieku draudzes Augšāmcelšanās, Dievmātes Piedzimšanas un Svētītāja Nikolas dievnams – baznīcas arhitektūrā vērojamas vairāku stilu iezīmes.

28. Sv. Ņevas Aleksandra pareizticīgo kapela iesvētīta 2004. gadā. Atrodas A. Pumpura skvērā, kur agrāk bija pareizticīgo katedrāle Svētā kņaza vārdā. Sv. Ņevas Aleksandra katedrāle tika uzbūvēta 1864. gadā, bet 1962. gadā to uzspridzināja. Kapela ir memoriāla būve, kura  atgādina par nopostīto katedrāli.

29. Sv. Pētera Ķēdēs Romas katoļu baznīca. Klasicisma stila dievnams. Uzbūvēta 1848. – 1849. gadā. Arhitektoniski līdzinās Sv. Pētera Bazilikai Vatikānā.

30. Svētā Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīca Garnizona kapos - koka arhitektūras paraugs. Katedrāles ikonostass ir veidots pēc Pēterburgas mākslas projekta – baroka stilā; sešas galvenās ikonas ikonostasā ir akadēmiķa Višņevska darbs.

31. Sinagoga - būvēta 19. gs. vidū. Vienīgā  no vairāk nekā 40 sinagogām pilsētā, kas saglabājusies pēc II pasaules kara. Sinagogas 2.stāvā - muzejs "Ebreji Daugavpilī un Latgalē".

Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs

Daugavpils tūrisma informācijas centrs

Rīgas iela 22a, Daugavpils