Valodas

Svētdiena, 24.Septembris, 2017

Brīdinājuma ziņojums

The service having id "_lv_draugiem" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Dabas objekti

Slutišķu krauja

Slutišķu krauja - vislielākais kvartāra iežu atsegums Daugavas ielejas Latvijas daļā. Tās augstums - 40,9 m, garums 400 m. Kraujas nogāzes slīpums ir 38 grādi. 
 
1925. gadā kraujas pakājē bijis apskatāms līdz 6 m augsts vidusdevonas baltā smilšakmens atsegums ar dažām izskalotām alām. Daugava tagad krastu tik intensīvi nenoskalo, nobrukumi slej gan kraujas pakājē esošo smilšakmeni, gan pati krauja sāk apaugt krūmiem.
 

Pērkules krauja

Dabas parka "Silene" lielākā vērtība ceļotāju acīs ir Riča un pārējo apkārtnes ezeru veidotā ainava. Pērkules krauja, kas ir Riča ezera stāvkrasts, ir iespaidīgs dabas veidojums, no kura paveras skats uz lielu un dziļu ezeru ar neticami dzidru ūdeni, jo tas praktiski  saglabājies cilvēku darbības neskarts. Pasakaino ainavu veidojošo ezeru krastos atrodamas vairākas aizsargājamo augu sugas,  savukārt apkārt esošajos Silenes mežos ligzdo reti un saudzējami putni: melnais stārķis, melnā klija un mazais ērglis.

Višķu ezers

Ezera vidējais dziļums ir 6.7 metri, bet maksimālais dziļums - 20.8 metri. Spoguļa laukuma platība - 360.1 ha. Šeit mīt līdakas, asari, zuši, plauži, zandarti, pliči, raudas, kā arī vēdzeles. Ielaisti: zandarti vienvasaras - 39.2 tūkst. (2001.g.); karūsas vienvasaras - 39 tūkst. (2003.g.); līņi vienvasaras - 39 tūkst. (2003.g.); līdakas vienvasaras - 5 tūkst.(2005.g.). Ligzdo pīles un gulbji. Krastos aug niedres, meldri, vilkvālītes, grīšļi, lēpes, glīvenes. Ezera D malā ir neliela sala. Netālu no ezera atrodas Ostrovas  un  Maskovskas pilskalns. Atpūtas iespējas - licencēta makšķerēšana.

Luknas ezers

Ezera vidējais dziļums ir 2.4 metri, bet maksimālais dziļums - 6.1 metri.

Markovas izziņu taka

Markovas pilskalna apkārtnē ierīkota nepilnus 2 km garā Markovas izziņas taka, kas aptver 42 m augsto Slutišķu krauju. Takā ir vairāki apskates objekti: Markovas kapsēta, Markovas pilskalns,  projektētās Daugavpils HES  ūdenskrātuves līmeņa atzīme, Putānu strauts, Putānu strauta akmens, Lazdukalns. Te sastopamas vairākas aizsargājumu augu sugas: meža vizbuļi, atvašu saulrieteņi u.c.

Ververu krauja

Atrodas Daugavas kreisā krasta kraujā pie Geitviniškiem.

Tā ir 36,5 m (citi avoti - 42 m) augsta kvartāra iežu krauja. Pakājē atsedzas arī augšdevona smilšakmens, 20. gadsimta 30.-jos gados te, smilšakmeņos,  bijusi ala. Nogāzes slīpums sasniedz 38 grādus. Atsedzas drupiežu materiāls - grants, oļi, laukakmeņi ar morēnas starpkārtām. Kraujas aizmugurē pazeminājums, kurā ieplūst Daugavas palu ūdeņi un draud krauju noskalot. No kraujas paveras, iespējams, Latvijā krāšņākais skats – "Daugavas vārti".

Austrumsēlijas dabas taka "Purlande"

Taka atrodas Daugavpils novada Laucesas pagastā 10 minūšu braucienā no Daugavpils, 1,5 km attālumā no viesību nama "Pie vecā kalēja”, kas atrodas līdzās Daugavpils – Demenes ceļam. Takas izveide sākās pirms sešiem gadiem ap pagasta vecāko dižozolu. Tam līdzās atrodas divas dižgobas, kas kopā ar citiem vareniem ozoliem veido savdabīgu dabas pieminekli. Taka vijas gar koptu gobu audzi un šķērso 4 tiltiņus pāri gravai un strautam. Kā vēsta leģenda, šajā vietā kādreiz esot atradies grāfa Engelharta medību namiņš.

Putnu vērošanas tornis

Atrodas pie Višķu – Aglonas ceļa starp Luknas un Boltaru ezeru. No skatu torņa paveras skats uz 4 Višķu ezeriem. Jauka vieta putnu un dabas vērošanai.

Riču ezers

Gleznains ezers Latvijas, Lietuvas un  Baltkrievijas pierobežā, kas ietilpst kompleksajā dabas liegumā "Riču ezera apkārtne un Silenes mežs". Ezers ļoti līčains, dziļš (līdz 39,7 m) un maz piesārņots, jo atrodas nomaļā vietā. Ezera austrumu pusē  iestiepjas gara pussala, kas apaugusi ar mežu. Ezera gultne un krasti ir smilšaini, ar akmeņiem. Dziļāk ezera gultni klāj dūņas un sapropelis. Riča ezers ir 10 dziļāko Latvijas ezeru skaitā un viens no lielākajiem pēc ūdens tilpuma (124,4 milj. km²). Ezerā ir 9 salas, taču tās atrodas Baltkrievijas teritorijā.

Meduma ezers

Atrodas Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidū, 137 m v.j.l. Ļoti līčains, ainavisks ezers. Tā platība 2,65 km2, garums 3,1 km (Z-D), platums 1,2 km, vidējais dziļums 6,9 m, lielākais dziļums 25,3 m, sateces baseina platība 9,7 km2. Ezers ietilpst Daugavas lielbaseinā. Ezera 4 salas ir botāniskais liegums. Ezera krasti slīpi, D malā lēzeni. Meduma ezerā ietek nelieli strauti un grāvji, tas ir savienots ar blakus esošo Ilgas ezeru. Notece no Meduma ezera ir caur Grāveļu ezeru uz Laucesu. Ezera gultne nelīdzena, dūņaina. Ezers ir nedaudz aizaudzis, eitrofs. Ezerā ielaistas peledes.

Lapas

Lapas

Subscribe to Dabas objekti

Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs

Daugavpils tūrisma informācijas centrs

Rīgas iela 22a, Daugavpils