Valodas

Piektdiena, 20.Oktobris, 2017

Brīdinājuma ziņojums

The service having id "_lv_draugiem" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Laimes loks Latgalē un Aukštaitijā – nostāsti un teikas

Tas noticis sen senajos laikos, kad Dievs radīja pasauli un ķērās arī pie Baltijas ezeru zemes darināšanas.  Tikko viņš sācis darbu, tā uzreiz Velns klāt un saka: „Ņem mani palīgā!” Dievs pakasījis bārdu, padomājis un pieņēmis arī. Un piekodina, lai krietni strādājot, zemi gludi nolīdzinot. Labi! Velns nosvīdis rāvies pa Ludzas apriņķi, tad caur  Bukmuižu, Andrupeni, Dagdu, Krāslavu un Daugavpili ticis līdz Aukštaitijai. Te viņš atkal saticis Dievu. Lai pieņemot darbu! Dievs pakāpies debesu lievenī, apraudzījis veikumu un izmisumā saķēris galvu. „Ak vai! Gandrīz visa Baltijas ezeru zeme vienos kalnos un ezeros!”  Dievs negribējis tādu darbu pieņemt un sacījis, lai velns visu nolīdzinot. Velns pavīpsnājis un teicis: „Apdomā labi! Ja mans darbs paliks nepārlabots, tad no tā mums abiem būs tikai labums”. „Kāds labums no tāda nedarba?”- Dievs piktojies. Bet Velns paskaidrojis: „Pa taviem līdzenajiem ceļiem ļaudis brauks snauzdami. Pa maniem ceļiem neviens nevarēs mierīgi izbraukt. Viens, lejā laizdamies, piesauks tevi: «Vai, dieviņ, kā te izbraukājuši!» Cits, kalnā celdamies, atminēsies mani: «Lai viņu Velns, tādu kalnu!» Dievs  domājis un atzinis velna darbu par derīgu. Savukārt mēs, aplūkojot Baltijas ezeru zemi, līdz sirds dziļumiem sajūsmināmies par  novada apburošo dabu, kā arī uzzinām, cik daudz teiksmainu leģendu un noslēpumu glabā tie tūrisma objekti, kurus varam apskatīt, dodoties aizraujošā ceļojumā pa maršrutu „Laimes loks – nostāsti un teikas”.

Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs

Daugavpils tūrisma informācijas centrs

Rīgas iela 22a, Daugavpils